0904 535 855
 Cổng KĐT LIDECO Trạm Trôi – Hoài Đức – Hà Nội
 toanque8292@gmail.com
 Bất Động Sản Minh Toàn
 0904 535 855

Chia sẻ: